Design a site like this with WordPress.com
Get started

B-A-H-A-G-I-A dan Helper’s High

B-A-H-A-G-I-A, satu kata yang merupakan tujuan setiap insan bernafas. “Bahagia itu sederhana”, mereka bilang. Sesederhana ketika list belanjaan tersedia semua di BTS (Bapak Tukang Sayur). Bahagia, definisinya beragam bagi setiap manusia. “How can I help?” adalah kalimat yang sering keluar dari mulut seorang Max Goodwin. Kepada stafnya, kepada atasannya, kepada koleganya, dan bahkan kepada orangContinue reading “B-A-H-A-G-I-A dan Helper’s High”